Kontakta oss support@e-butik.se
Telefon: 08-410 097 50
Kundportal › SupportUtseende

Text på förstasidan

I området som den röda pilen pekar på är det menat att det ska vara en rubrik. Denna rubrik rekommenderas att inte vara lång, kan t.ex. vara ”Välkommen till min butik!”. Rubriken ska helst inte vara mer än 1 rad för då tappar den sin fokus.

I området som den gröna pilen pekar på är det menat att brödtexten ska vara.

Detta exempel avser designmallen Wilaria.