Kontakta oss support@e-butik.se
Telefon: 08-410 097 50
Kundportal › SupportUtseende

Manual - mall - Serious black

Introduktion

Denna mall delar i princip ingen kod med övriga mallar utan är på det stora hela separat från tidigare mallar.

Den delar mallnycklar, menyer, textslottar och bildslottar med Wilaria (standard) i den utstreckningen som dessa finns i Wilaria.

Ett antal punkter är helt nya och det är möjligt att dessa inte finns i din butik.

För att mallen skall fungera behöver dessa element läggas till. Instruktioner för detta följer längre ner i denna text.

Allmänna instruktioner för att administrera innehållet i mallen

Förstasidan består av ett bildspel, en rubrik, två underrubriker med tillhörande textstycken, en menylista för kategorier (Startsidans kategorier) samt en produktlista (Startsidans produkter). Ni kan även kolla dessa guider för vidare instruktioner: menylistor, menylistor, menylistor

Bildspelet administreras via sidhanteringen som vanliga bildslottar. Bilderna skall vara 740px breda och 250px höga.

Högerspalten består av en menylista som heter Högerspaltens boxar. I och med att det är en menylista finns flertalet möjligheter för varje box. På varje rad i denna menylista kan du välja URL, Produkt, Kategori, Sida precis som en vanlig meny. Detta kontrollerar vad du länkar till i boxen längst till höger. Boxens titel är Länknamnet (längst till vänster). Boxens brödtext är Titeltext fältet (näst längst till vänster). För mer information om hur man administrerar menylistor se denna guide.

Den orange färgen är satt i layoutens css (Admin: "Utseende -- > Avancerade inställningar --> Redigera butikens mallkod --> CSS --> Layoutens CSS").

Du kan ändra denna centralt via att ändra färgkoden längst upp där det står: '{% set splash_color = "#f60" %}'. Du kan ändra detta till t.ex. '{% set splash_color = "#00fff0" %}' för att få en turkos färg istället.

Det finns en sekundär färg som är satt på raden under som kontrollerar t.ex. färgen när man hovrar över ett redan orange element på sidan. Detta kan ändras på samma sätt.

Knappar kommer inte ha genomslag på detta, då detta är bilder.

Butikens logotyps storlek bestäms på liknande sätt som den oranga färgen. Du finner inställningarna under ramverksmallen (Admin: "Utseende -- > Avancerade inställningar --> Redigera butikens mallkod --> Ramversmall"). Informationen ligger längst upp i koden under kodsnuttarna:

'{% set store_logo_width = "440" %}

{% set store_logo_height = "70" %}'

Ändra dessa för att ändra storlek på logotypen, bredare än som här är angett är inte rekommenderat.

Leveransadress ligger inne som standard i kassan men är inställd på att använda samma som faktura adressen, I kopplade betalsätt på faktura visas inte detta alternativ. Detta använder två textnycklar som inte finns i äldre butiker (se nedan om du saknar rubriker för detta).

Dessa saker är nya och kan behöva läggas in i butiken.

Menylista (Du finner dessa under administrationens "Sidor --> Menylistor" )

 1. Klicka på ny lista
 2. ange valfritt namn
 3. ange right_col_texts som mallnyckel (viktigt!!)
 4. lägg till önskade boxar (fler än 3 rekommenderas inte)

Textnycklar till Egna sidor se även guide för: redigera textnycklar

 1. gå in på Admin: "Utseende -- > Avancerade inställningar --> Redigera butikens mallkod --> Egna sidmallar - Välj någon av mallarna på sidan "
 2. Klicka på redigera textnycklar
 3. ange nyckel "page_category_title"
 4. skriv in texten i den andra boxen, detta är för kategorierna på startsidan så lämplig text för detta är t.ex. "Utvalda kategorier".
 5. tryck på spara
 6. repetera steg 3-5, denna gång med nyckelnamn "page_products_title" och text som beskriver produkterna som ligger på start/info sidor.

Textnycklar till Leveransadress se även guide för: redigera textnycklar

 1. gå in på Admin: "Utseende -- > Avancerade inställningar --> Redigera butikens mallkod --> Kassan --> Widget - Customerdetails"
 2. Klicka på redigera textnycklar
 3. ange nyckel "use_delivery_address"
 4. skriv in "Använd separat leveransadress" i boxen nedanför nyckelboxen.
 5. tryck på spara
 6. repetera steg 3-5, denna gång med nyckelnamn "delivery_address" och texten för rubriken till leveransadress, förslagsvis "Leveransadress".