Kontakta oss support@e-butik.se
Telefon: 08-410 097 50
Kundportal › SupportUtseende

Guide om mallhantering

Mallar
Butiken består av olika mallar. Dessa mallar hämtar in mall för att sedan kunna visa en sida, t.ex. en kategorimall för att visa kategorisidor.

Ramverksmall
Ramverksmallen strukturerar mallen med mått position och utseende, vilket betyder att de strukturerar t.ex. att det finns en högerspalt till höger.

Textnycklar
En textnyckel är en koppling mellan designmallen och texter. En nyckel hämtar en specifik redigeringsbar text.

Bildslot/textslot
En text/bildslot är en redigeringsbar ruta där man kan sätta in en text/bild. På bilden nedanför kan ni se hur en så kallad ”slot” ser ut. En slot har alltid en rödsträckad ram.

Innehållsmall
Denna mall styr vad en sida ska innehålla. Man kan välja vilken mall en specifik sida ska använda sig utav.

För att ändra innehållsmall gör du så här:
Logga in på din hemsida. Tryck på ”Sidor” sedan ”Redigera egna sidor”. Välj sedan vilken sida som du vill ändra innehållsmmall på, t.ex. ”Kontakta oss”. Tryck på fliken ”kopplingar”. Under fliken ”kopplingar” kan du ändra på innehållsmallen. Se bild.