Kontakta oss support@e-butik.se
Telefon: 08-410 097 50
Kundportal › SupportFunktioner

Hur man sorterar produktkategorier

Börja med att logga in på din hemsida. Sedan trycker du på ”Produkter” och sedan trycker du på ”Redigera produktkategorier”.

Grön bock betyder att det är möjligt att placera en kategori. Rött kryss betyder att du inte kan placera kategorin där du håller musen, se bild.

Så här bestämmer du ordningen på produktkategorierna:
Markera den produktkategori som du vill flytta genom att hålla in musens vänsterklick samtidigt som du drar mappen till den plats du vill att den ska vara i listan. Glöm ej att du måste hålla in musens vänsterklick tills du har dragit din kategori dit du vill ha den samt att det krävs en ”grön bock” för att du ska lyckas med din placering.
På bilden nedanför ser du hur det ser ut när jag misslyckas med att flytta på en kategori. Anledningen till att jag misslyckas är för att jag försöker placera ”Testkategori2″ där den redan befinner sig.

Så här skapar du en undermapp:

Framför varje produktkategori så finns det en map. För att lägga en produktkategori under en annan måste du hålla in musens vänsterklick samtidigt som du drar din produktkategori till den produktkategori som du vill lägga den under.

Så här ser det ut när du har lagt till en produktkategori under en annan.