Kontakta oss support@e-butik.se
Telefon: 08-410 097 50
Kundportal › SupportFunktioner

Hur man skapar en länk via HTML

I denna guide får du lära dig hur du gör en html-länk.

så här ser en html-länk koden ut: <a href=”http://e-butik.se”>Till e-butik</a>

Ändra ”http://e-butik.se” till den adress du vill länka till. Ändra ”Till e-butik” till den titeln du vill ha. Se bild för att se exempel på vad en titel är. Denna länk gör att webbläsaren direkt flyttar sig till e-butik.se när man trycker på den.
För att göra så att webbläsaren kommer öppna länken i ny ruta krävs det att man lägger till ”target=”_blank”. se exempel nedanför.

<a href=”http://e-butik.setarget=”_blank”>Till e-butik</a>

Så här lägger du in länken på en sida med en textslot. Vet du inte vad en textslot är? Tryck här

1. Logga in på din hemsida.

2. Navigera till den textslot som du vill redigera. Tryck på ”HTML-vy”.

3. Kopiera in din html-länk kod där du vill ha den.

Så här lägger du in länken i en produktbeskrivning

1. Logga in på din hemsida.

2. Tryck på ”Produkt” sedan på ”Redigera produkt”.

3. Välj den produkt du vill redigera.

4. Välj HTML-redigering.

5. Kopiera in din html-länk kod där du vill ha den.