Kontakta oss support@e-butik.se
Telefon: 08-410 097 50
Kundportal › SupportFunktioner

Hur man redigerar orderbekräftelsen

  1. Logga in på din hemsida
  2. Tryck”Utseende”, sedan på ”E-post” och därefter trycker du på ”Orderbekräftelse”.
  3. Du ser nu en förhandsvisning på en orderbekräftelse. På bilden nedanför ser du 3 pilar varav 2 är gröna och 1 är svart. Den svarta pilen pekar på ett område som är markerat med en svart rektangel, inom den rektangeln finns det 2 röd streckade områden som är redigeringsbar. Där kan du ändra helt och hållet vad som ska stå när din kund får en orderbekräftelse. På bilden nedanför ser du även 2 gröna pilar som pekar på områden som är markerade med gröna kvadrater. I dessa kvadrater står det information som inte har någon betydelse alls. När en kund tar emot en orderbekräftelse står kundens information där istället.
  4. På bilden nedanför ser vi slutet på förhandsvisningen utav orderbekräftelsen. Här gäller samma sak som på förgående bild. Inom det svart markerade området så kan du redigera fritt vad som ska stå i slutet utav din orderbekräftelse genom att trycka inom ett redigeringsbart område.