Kontakta oss support@e-butik.se
Telefon: 08-410 097 50
Kundportal › SupportFunktioner

Hur man redigerar menylistor

I denna guide visar jag hur man ändrar t.ex. var en menyknapp ska länka. Temat som används i guiden är “Wilaria”.

  1. Logga in på din hemsida.
  2. Tryck på “Sidor” sedan “Menylistor”.
  3. Här finns det olika menylistor som man kan redigera. Jag väljer att redigera “Övre toppmenyn”. Denna meny var markerad på första bilden med en röd rektangel. Alla menyer redigeras på samma sätt.
  4. Här kan man ändra på vad varje menyknapp ska heta. Man kan även ändra på vilken länktyp och vart varje knapp ska länka.

Länktyper:

Url: Väljer jag länktypen “Url” så kommer jag att få skriva in en adress (i nästa fält) som knappen ska leda till. Jag kan t.ex. skriva in “http://e-butik.se”. Gör jag det kommer min menyknapp “Blogg” leda till e-butiks hemsida.

Produkt: Väljer jag länktypen “Produkt” så kan jag göra så att menyknappen länkar till en specifik produkt genom att skriva in produktens namn.

Sida: Väljer jag länktypen “Sida” så kan jag välja en sida i min butik som knappen ska länka till.

Kategori: Väljer jag länktypen “Kategori” så kan jag välja en produktkategori som knappen ska länka till.

Sökning: Väljer jag länktypen “Sökning” så måste jag skriva in ett sökord i nästa ruta. Ifall jag t.ex. skriver in “test” som sökord så kommer knappen leda till att man söker på ordet “test” varje gång man trycker på knappen.